Remedial teaching

Het onderwijssysteem in Nederland gaat er vanuit dat kinderen volgens een vaste ontwikkeling leren. Sommige kinderen lopen hierin vast. 

Redenen hiervoor kunnen zijn dat kinderen de lesstof niet begrijpen, het tempo niet bij kunnen houden en/of de leerstof niet goed aangeboden hebben gekregen. 

Hierdoor kunnen ze nieuwe leerstof niet goed verwerken en onthouden. Langzaam gaan de leerresultaten van uw kind achteruit, en ondanks extra oefening lukt het vaak niet om een inhaalslag te maken. Deze negatieve cirkel heeft weer invloed op het zelfbeeld van uw kind.

In onze praktijk kunt u terecht voor remedial teaching. Wij vinden het belangrijk om uit te gaan van wat uw zoon of dochter wel al kan en van daaruit te kijken naar de ondersteuning die nodig is. In overleg met u en uw kind bepalen we welk vakgebied de meeste aandacht verdient en hoe we hiermee aan de slag gaan.